VOS staat voor Vereniging Ondernemers Schumanpark.

Deze vereniging is opgericht om de belangen te behartigen van de bedrijven op het Schumanpark. De eigenaren van het onroerend goed op het Schumanpark zijn gezamenlijk eigenaar van de infrastructuur op het Schumanpark. Van de contributie van de VOS wordt geld gereserveerd voor het meerjaren onderhoud van het Schumanpark. Dit betreft o.a. de verlichting, straatkolken, riolering, asfalt en groenstroken.

Daarnaast verzorgt de VOS de registratie van alle bedrijfsgegevens, organisatie van ledenvergaderingen, gladheidsbestrijding, up-to-date houden van het bedrijvenportaal/bewegwijzering en het onderhoud van deze website. Het bestuur van de VOS is het aanspreekpunt voor leden, leveranciers, gemeente en overige instanties.